• Фиксна каматна стапка од 4% во првите 10 години
  • Рок на отплата до 12 години
  • 0% провизија за исплата
  • Условите важат за нови инвестиции, како и за рефинансирање на тековни станбени кредити,за приматели на плата над 30.000 денари.
Апликација за станбен кредит

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да ја пронајдеме најсоодветната сума за Вас.

Внесете ја посакуваната сума во EUR.

Максимален рок на отплата е 12 години.